O mne

Nie je mi ľahostajný chod nášho mesta a jeho potenciál. S najlepším svedomím chcem svoje skúsenosti a nápady venovať nášmu mestu a jeho obyvateľom. Chcem vypočuť hlas obyvateľov mesta, pomôcť vyriešiť starosti a podporiť radosti.
Verím, že moje predstavy sa s Vašimi podobajú a tak spoločne prispejeme ku stále lepšej Banskej Bystrici.

VzdelanieSkúsenostiNapíšte mi

.